top of page

COCTELES

SIN ALCOHOL

Nina Colada                  160

Pina, crema de coco, grenadina,

leche carnaition

Virginia                          180

Naranja, pina, limon, azucar

Nino Mojito                    150

Soda, limon, azucar, menta

Nino Mojito Mix             160

Soda, limon, azucar, menta,

chinola o fresa

Nina Banana Mama      180

Guineo, pina, crema de

coco, grenadina

Batida de Chocolate    150

Batida de Fresa            180

Batida de Guineo         150

Batida Mix                     180

Frozen Fresa                180

Frozen Chinola             150

Frozen Coffee              150

Frozen Lemonade       150

bottom of page